Technologie komputerowe
Kto potrafi sobie dzisiaj wyobrazić życie bez komputera? Komputery przydają się nawet w środowisku wiejskim, gdzie wykorzystuje się je do zarządzania wielkimi hodowlami bądź polami uprawnymi. Technologie komputerowe pozwoliły rozwinąć się maszynom tak, że z punktu widzenia historii było to mgnienie oka.

Za praojca komputeryzacji uważa się Brytyjczyka Charlesa Babbage'a, który stworzył maszynę liczącą, napędzaną silnikiem parowym. Było to w roku 1833. Później długo nic nie działo się w tej dziedzinie, do czasu odkrycia właściwości elektrycznych lamp próżniowych, a później krzemu i tranzystorów.

Technologie komputerowe od tamtych czasów pozwalają uzyskać podwojenie mocy obliczeniowej co ok. półtora roku, co przewidział w 1965 roku Gordon Moore, wygłaszając swoje słynne spostrzeżenie o wykładniczym wzroście mocy obliczeniowych komputerów.